Details


 • City
 • Warszawa
 • District
 • Ursynów
 • Street
 • Hołubcowa
 • Area
 • 12242 m2
 • Price
 • 6 250 000 zł
 • Price (USD)
 • $1,580,000 USD
 • Price / m2
 • $130 USD

Description


(Polish) DZIAŁKA USŁUGOWA W POBLIŻU LOTNISKA CHOPINA | URSYNÓW JEZIORKI PÓŁNOCNE

Ponad 12 000 m2 | Pod zabudowę usługową i produkcyjną | Uzbrojona

*****

DZIAŁKA

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę usług i produkcji (U/P) - należy przez to rozumieć tereny, gdzie prowadzona może być szeroko pojęta działalność wytwórcza i usługowa, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem własnym inwestycji, tj. zwiększenia hałasu, wibracji, pyłowego i gazowego zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami i zwiększonego oddziaływania komunikacji;

Podstawowe parametry z MPZP dla tego obrębu i przeznaczenia terenu:
* minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%
* wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,4
* maksymalna wysokość zabudowy: 15m

Orientacyjna chłonność działki to od 7 do nawet 16 tys. m2 kubatury, zależne od rodzaju zabudowy i przeznaczenia budynków.

Teren jest uzbrojony (woda, kanalizacja, energia elektryczna).

Na wizualizacjach zaprezentowano propozycję zabudowy działki trzema kubaturami dającymi około 12-13 tys. powierzchni użytkowej.


LOKALIZACJA:

Teren położony jest w południowej części Warszawy - Ursynów, Jeziorki Północne - w dynamicznie rozwijającym się w ostatnich latach rejonie miasta. Położenie przy ulicy Hołubcowej, w sąsiedztwie Lotniska Chopina oraz południowego węzła komunikacyjnego, oferuje szerokie możliwości inwestycyjne.
W pobliskim otoczeniu znajdują się różnorodne obiekty handlowo-usługowe, nowoczesne budynki biurowe a także zabudowa jednorodzinna, co sprzyja zróżnicowanym przedsięwzięciom biznesowym.
Ta lokalizacja to świetne miejsce dla niewielkich przedsiębiorstw, które cenią strategiczne położenie i potencjał rozwojowy tego rejonu Warszawy.

To miejsce czeka na Twój biznes!.

Agent


Agata Galińska
+48 667 025 152
[email protected]

Property Map Location


Please note that maps on our website do not provide the exact location of the property and they are provided solely as an indication of area.

Contact

You will receive a PDF document with this property details.